Vyúčtování programu VIII. MŠMT 2016 – podklady a formuláře

Vážení,

pro potřeby SK/TJ, které v r. 2016 obdržely neinvestiční dotaci z programu MŠMT č. VIII,  zpracoval Odbor vnitřní ekonomiky ČUS doklady pro vyúčtování poskytnuté dotace, které je na rozdíl od dokladů přiložených k Rozhodnutí o poskytnutí dotace možné vyplňovat přímo na PC.

–   Doklad pro souhrnné vyúčtování dotace v souboru Excel (provádí matematické operace)

–   Komentář  (soubor Word)

–   Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech v souboru Excel (provádí matematické operace –viz. vzor vyplnění)), tento formulář vyplňují jen ty TJ/SK, které dávají do vyúčtování mzdové náklady!!!

–   Vzor vyplnění mzdových nákladů

Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech je další doklad pro vyúčtování poskytnuté dotace, který SK/TJ musí v souladu s čl. 6 bod 8 Rozhodnutí o poskytnutí dotace přiložit k závěrečnému vyúčtování, a který je možné vyplnit přímo na PC. V příloze je uveden i vzor vyplnění.

Ke shora uvedeným formulářům se ještě dokládá výsledovka za dané období 2016.

Vyúčtování se zasílá přímo na MŠMT do 31.1.2017 na adresu, kterou máte uvedenou na Smlouvě o přidělení dotace.

Příjemný den.

Pavel Brímus

Publikováno
V rubrikách Aktuality