Výzva + manuál k žádosti o dotaci „Provoz a údržba 2021“

Národní sportovní agentura vyvěsila na svoje webové stránky – manuál  k vyplňování žádosti Provoz a údržba 2021: https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/12/Navod-na-vyplneni-weboveho-formulare-Provoz-a-udrzba.pdf.

Dále vám opětovně zasíláme odkaz na „Výzvu“ shora uvedeného programu, kde naleznete i požadované přílohy k této žádosti:

Výzva Provoz a údržba 2021 – Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)