Žádost o dotaci MŠMT program VIII. na rok 2017 –činnost sportovních organizací

Vážení sportovní přátelé,

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 – 2019. Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.

MŠMT žádá všechny žadatele o o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT (elektronické řešení dotačních programů). MŠMT doporučuje podávat žádosti od 10. 11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve zkušebním provozu. MŠMT dále žádá o spolupráci při shromažďování nedokonalostí v IS- SPORT u okresních sdružení ČUS, od kterých si cestou přes ČUS tyto nedokonalosti přebere.

 

PS: mé aktuální doporučení je, aby jste vyčkali ze zadáváním žádosti minimálně do 10.11.2016!

Elektronická žádost se týká pouze programu VIII..

Žádosti na údržbu a provoz TVZ se budou jako v přechozích letech podávat písemně (na předepsaných formulářích), a to v nebližší době buď, na svůj národní sportovní svaz (FAČR, ČSLH atd.) nebo přes ČUS.

Publikováno
V rubrikách Aktuality