Archiv autora: admin

Dotace Můj klub 2019 – MŠMT

K 30. 4. 2019 v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 již byla navržena dotace u 1 866 žadatelů.
Celkem v letošním roce žadatelé podali v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019 téměř 6000 žádostí, které se odbor sportu snaží v co nejkratším termínu zpracovat.
Prosíme proto o trpělivost.

Přehled bude aktualizován vždy k 15. a 30., resp. 31. dni v měsíci, a to v závislosti na výplatě prostředků příjemcům dotací.

Odkaz na uvedené informace MŠMT:
http://www.msmt.cz/sport-1/prehled-vyplacenych-financnich-prostredku-k-15-05-2019-v-2

Užívání státních symbolů ČR při sportovních událostech

Vážená paní, vážený pane,

 

na základě požadavku Ministerstva vnitra o spolupráci ve věci nevhodného používání státní vlajky České republiky sportovními fanoušky při sportovních událostech Vás žádáme o součinnost a případné upozornění Vámi vybraných členských sportovních svazů, popřípadě sportovních klubů a jejich fanoušků o nutnosti užívat státní symboly ČR v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb.

Celý příspěvek

Úrazové pojištění členů platné od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

 

Pojištěnými osobami jsou všechny subjekty sdružené v České unii sportu a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ naleznete v příloženém odkaze ZDE.

Sken POJISTNÉ SMLOUVY č. 1310001770 naleznete ZDE.


Oznámení škodní události:

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím:

1.)        formuláře Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu/klubu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

Formulář Oznámení škodní události z úrazového pojištění:

2415MjA.jpg

K formuláři je nutno připojit doklady:

  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

2.)       formuláře Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu/klubu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

Formulář Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti:

2417Nzk.jpg

K formuláři je nutno připojit doklady:

  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti
  • doklad o pracovní neschopnosti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
  • kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek.

Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.


Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz

nebo doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.

Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3

186 00  Praha 8 – Karlín

Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:

Martina Hovorková

Telefon: +420 233 006 311

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.

Tel.: + 420 233 006 311

E-mail: info@pvzp.cz

(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová

Aktualizace v oblasti ochrany osobních údajů

Aktualizaci v oblasti ochrany osobních údajů po jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů, na jehož základě došlo k úpravě některých vzorových formulářů (viz příloha).

Dopis ČUS-Aktualizace v oblasti ochrany OÚ

Nový formulář-Informace o zpracování osobních údajů

Nový formulář-Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Odpovědi na otázky k problematice GDPR

Vyúčtování dotace MŠMT – Můj klub 2018 do 15.2.2019!!!

Upozorňuji, že se blíží termín vyúčtování státní dotace z MŠMT – „Můj klub 2018“ (15.2.2019)

1 NÁLEŽITOSTI VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, které žadatel

  1. nahraje do systému IS-Sport
  2. odešle v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 – Malá Strana

Obálka musí být označena slovy „Vyúčtování 2018_název programu“,

např. „Vyúčtování 2018_MŮJ KLUB“.

Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 15.2.2019 – tedy nahrána do systému IS-Sport a zároveň odeslána v listinné podobě (rozhoduje otisk poštovního razítka).

  Celý příspěvek