Archiv autora: admin

„Můj klub 2020“ – konec podávání žádostí končí v pondělí dne 18.11.2019!!!

Dobrý den vážení přátelé,

dovoluji si vás upozornit na blížíce se datum ukončení podávání žádosti „Můj klub 2020“!

Příští týden v pondělí dne 18.11.2019 je poslední den, kdy musíte –  můžete žádost odeslat jak elektronicky, tak i v písemné podobě.

Pokud potřebujete jakoukoliv radu či pomoc při podávání této žádosti, neváhejte se na mě obrátit, a to buď telefonicky nebo písemně.

S pozdravem

Pavel Brímus

 

 

PS: ty oddíly, které již tuto žádost odeslaly, ať berou tuto informaci jako bezpředmětnou…

Neobdržení dotace Můj klub

Důležitá informace!

Žádáme kluby, které v letošním roce neobdržely státní dotaci „Můj klub“, a to z toho důvodu, že neodevzdaly k vyúčtování za rok 2018 tabulku

„vypořádání dotace se státním rozpočtem za rok 2018“, aby se ihned ozvaly na sekretariát OS ČUS Zlín tel. 608 881 444 (p. Brímus).

Česká unie sportu připravuje návod pro TJ/SK vyřazené z této dotace, a to správní žalobu v podobě přezkumného řízení.

Využití postupu bude na rozhodnutí jednotlivých TJ/SK.

ČUS zajistí právní podporu k podání žaloby.

Ze strany MŠMT nedošlo k povinným výzvám dle ZoRP k nápravě nedodaných finančních vypořádání (§14f), resp. vyhlášky o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Z těchto důvodů vás žádám o okamžitou zpětnou informaci, zda v OS ČUS ZLÍN existuje takováto TJ/SK, která MŠMT byla tímto způsobem postižena.

 

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Pavel Brímus

Pozvánka na Valnou hromadu ČUS

Vážení sportovní přátelé,

tímto si vás dovolujeme pozvat na řádnou valnou hromadu OS ČUS Zlín (viz příloha Pozvánka na Valnou hromadu ČUS).

Valná hromada se bude konat ve středu 27.11.2019 od 16.00 hodin v kongresovém sálu IH Moskva ve Zlíně.

Tato pozvánka je určena všem sportovním spolkům, kteří jsou sdruženi ve střešní organizaci České unie sportu ve Zlíně.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

Investiční dotace v rámci programu 133 530 MŠMT – žádosti na rok 2020.

Vážené kolegyně, kolegové,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na svých stránkách výzvu pro podání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531, Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ pro rok 2020.

 http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-3

 Harmonogram výzvy

Vyhlášení výzvy: 20. 09. 2019

Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 01. 10. 2019

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 10. 2019

Vyčerpání dotace max. do: 31. 12. 2020

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2020

Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce max. do: 28. 02. 2021

Limit poskytnuté dotace

  1. a) minimálně: 4 mil. Kč
  2. b) maximálně: 30 mil. Kč

Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci

Minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů akce. Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů musí činit minimálně 30 % přesně.

ČUS: Jednou z priorit agentury by mělo být naplňování vládní Koncepce Sport 2025

Česká unie sportu vítá jmenování Milana Hniličky předsedou Národní sportovní agentury. ČUS Jako jediná sportovní organizace dlouhodobě usiluje o zavedení samostatného ministerstva pro tuto oblast, ale vznik agentury také podporuje a považuje za důležitý mezikrok. „Těší nás, že vláda schválila do vedení Milana Hniličku. Oceňujeme opravdu velký kus práce, kterou odvedl, aby mohla agentura vůbec vzniknout. Nyní jsou před ním další náročné výzvy a úkoly, a to zejména celkové nastavení objemu peněz plynoucích do sportu a rovněž i kvalitní personální obsazení všech struktur agentury,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Celý příspěvek